Den forlengede fristen forutsetter at selskapet bekrefter vedtak om bygging av ny fabrikk innen utgangen av