Det var i høst at inspektøren var om bord i det Panama-registrerte skipet og avdekket manglende lønnsutbetalinger. Sjøfartsdirektoratet opplyser i en pressemelding at de tilbakeholdt fartøyet og kontaktet ITF (International Transport Workers' Federation) for å støtte opp om sjøfolkene om bord.

Fartøyet er oppført som et supplyskip hos Marine Traffic.

Jobber målrettet

– Saken med det Panama-registrerte skipet viser at det er viktig at vi også sjekker arbeids- og levevilkår når vi er om bord på fartøy, noe vi nå gjør i enda større grad enn for noen år siden. Dette er et viktig satsingsområde for oss ettersom gode forhold om bord både handler om verdighet og sikkerhet. Har en gode og ordnede forhold om bord, så hever det også sikkerheten, sier Alf Tore Sørheim, som leder avdeling for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet i en uttalelse.

I meldingen opplyser direktoratet at etter mye arbeid ble resultatet i dette tilfellet at mannskapet fikk reise hjem, og de har til nå fått lønn for fire måneder.

– De aller fleste av våre tilsyn viser heldigvis at de fleste sjøfolkene har gode arbeids- og levevilkår, men allikevel er det fortsatt alt for mange saker i løpet av et år som viser at det fortsatt er rederier der ute som ikke tar sjøfolkene sine på alvor. Det er disse vi jobber målrettet for å finne og stoppe, sier Sørheim.

Under et tilsyn i Ålesund i høst, avdekket en inspektør i Sjøfartsdirektoratet manglende lønnsubetalinger på dette Panama-registrerte skipet. Foto: Sjøfartsdirektoratet

400 pålegg årlig

Ifølge Sjøfartsdirektoratet gjennomføres det årlig om lag 600 tilsyn på norskflaggede skip, som direkte fokuserer på arbeidsforhold om bord. I snitt gir Sjøfartsdirektoratet årlig rundt 400 pålegg relatert til arbeids- og levevilkår.

Flertallet av disse relaterer seg til forhold rundt innredning om bord. I underkant av tre prosent av funnene relaterer seg til mangler ved lønnslipper, arbeidskontrakter og arbeids og hviletid.

I tillegg kontrollerer direktoratet rundt 550 utenlandske skip i året, og utsteder pålegg relatert til arbeids- og levevilkår om lag 120 ganger per år. På utenlandske skip er ca. fem prosent av disse funnene relatert til mangler ved lønn, arbeidskontrakter og arbeids- og hviletid, viser Sjøfartsdirektoratet til.

Sørheim påpeker at bekymringsmeldinger og varsler er viktige kanaler hvor direktoratet får inn tips om det som kan være dårlige forhold om bord.

- Så er det samtidig viktig å påpeke at et varsel ikke automatisk bekrefter at det er kritikkverdige forhold om bord, men vi tar alltid disse på alvor og undersøker enten via tilsyn eller på andre måter om det kan være hold i det som det varsles om.