Det kunne blitt svært alvorlig da det fredag kveld oppsto