Det er bare i forbindelse med at karantenebestemmelser at mannskap på fiskebåter kan dra nytte av permitteringsordninger som er normale på land. – For fartøy