Den 56 år gamle kommuneansatte i Troms er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i 16 måneder for grovt heleri av kongekrabbe. Han har kjøpt og videresolgt minst syv tonn ulovlig fanget kongekrabbe til en verdi av minst 3,5 millioner kroner, fra en person i Finnmark. 56-åringen har ikke ville bidra til å knytte andre aktører til saken.

Aktor i saken var politiadvokat Erlend Kjetil Stenberg i Økokrim. Foto: Gorm K. Gaare/EUP_BERLIN

Fikk strafferabatt

Mannen har tilstått og erklært seg straffskyldig, og samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Dermed fikk han en strafferabatt på en tredjedel av det han ellers kunne fått, to års ubetinget fengsel.

Han har ifølge dommen kjøpt og solgt ulovlig fanget kongekrabbe til tross for at han visste at kongekrabben var ulovlig fanget. Det var i perioden 2009 til november 2019 mannen kjøpte og solgte ulovlig fangede kongekrabber.

Politiet anslo opprinnelig et totalt omfang på 10,5 tonn, men det var usikkerhet om kvanta særlig de første årene han drev virksomheten. Retten har lagt til grunn 56-åringens forklaring om at det har vært omsatt syv tonn krabber.

Inndrar 452.000 kroner

Mannen har fraktet og solgt krabbene i umerkede esker på Sørlandet. Det meste mot kontant betaling, men også fakturert gjennom mannens selskap. Mannen får inndradd 452.000 kroner til fordel for statskassen.

«I forbindelse med ransaking hjemme hos den dømte ble det funnet 268.000 kroner i kontanter. Mannen har forklart at alt stammer fra oppgjør etter siste salgsrunde. Han hadde på dette tidspunkt ikke noe utestående gjeld til sin egen leverandør av krabber. Pengene er utbytte av og et produkt av den straffbare handling. Beløpet på 268.000 kroner, som allerede er beslaglagt, inndras», står det i dommen.

Fradømt rett til kjøp og salg

Mannen har selv sagt at han hadde et utbytte på cirka 40–45 kroner per solgte kilo krabbe. Han er også dømt til tap av retten til å drive kjøp og salg av fisk og skalldyr i næringsvirksomhet for en periode på fem år, ifølge dommen signert av tingrettsdommer Knut Rye-Holmboe.

«Retten finner at siktede ved sine straffbare handlinger har vist seg uskikket til å drive denne type virksomhet og allmenne hensyn tilsier at han ikke skal være i slik næringsvirksomhet. Retten finner at han fradømmes retten til å drive næringsvirksomhet ved kjøp og slag av fisk og skalldyr», står det i dommen.

Totalt 14 tiltalte

Førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim sier at Økokrim har tatt ut tiltale mot åtte personer i den omfattende kongekrabbekrim-saken, fem andre er tiltalt av Øst-Finnmark politidistrikt og en er tiltalt av Vest politidistrikt.

Økokrim har tidligere sagt at 52 personer er under etterforskning, siktet eller tiltalt, men Kampen sier at etterforskningen vil vise hvor mange det til slutt blir. Økokrim er et godt stykke ut i etterforskningen, men har fortsatt etterforskning igjen.

Flere er dømt

De åtte personene Økokrim har tiltalt, er de tre tidligere fiskerne i forgreningen til Bergen, en lastebilsjåfør som har fått sin dom, en mann som er dømt i Troms i fjor, og de tre nye tilfellene fredag denne uken. Hovedmannen på Østlandet er samme mann som har videresolgt ulovlig fanget kongekrabbe til de to heleritiltalte i Bergen, via mellommannen, den tredje tiltalte som var i retten i Bergen for rundt to uker siden. Denne dommen er ikke falt ennå. Det var politiadvokat Erlend Kjetil Stenberg som var aktor i saken.

I tillegg kommer fiskeskipperen på Nordvestlandet, som ble dømt til 60 dager fengsel og 300.000 kroner i inndragning, og de fem som er tiltalt av politiet i Øst-Finnmark. Det er fiskere og personer som har hjulpet til med frakt og salg av 47 tonn ulovlig kongekrabbe.