Det var satt av en uke til makrellforhandlinger, men partene brukte bare et par dager av tiden. Det eneste det ble