Det var satt av en uke til makrellforhandlinger, men partene brukte bare et par dager av tiden. Det eneste det ble oppnådd enighet om var å følge Det internasjonale havforskningsrådets (ICES) anbefaling på å fiske totalt 852.284 tonn makrell neste år. Det har partene vært enige om i alle år med uenighet om fordelingen.

ICES sin anbefaling vil bli lagt til grunn når den norske makrellkvoten blir satt for neste år. Det andre avgjørende tallet i regnestykket er den norske andelen på 22,5 prosent av totalkvoten slik det siden 2014 har vært enighet mellom EU, Norge og Færøyene om.