Det kystnære fisket etter makrell i nord har dabbet noe av de siste ukene. Selv om