Forsker på pelagisk fisk, Are Salthaug fra Havforskningsinstituttet, leder makrelltoktet fra «Kings Bay» og oppsummerer observasjonene så langt fra det pågående toktet: – Tetthetene av makrell i