Det var det internasjonale havforskningsrådet ICES som la frem disse faktabaserte tallene i den årlige vitenskapelige rapporten WGWIDE, som kom i fjor. Resultatene