– Det går for så vidt greit. Vi har hatt et møte med Fiskeridirektoratet og fiskemottaket, og er