Eier av Lyder fisk, Svein Lyder, har fått godkjennelse av Mattilsynet for sin mobile kjøpestasjon i Dyfjord. – Det var Mattilsynet i Hammerfest