Mattilsynet har sendt ut varsel til to oppdrettsanlegg på Sunnmøre og et på Flatanger i Trøndelag om at tilsynet vurderer å vedta midlertidig redusert produksjon ved anleggene.

Bakgrunnen for varslingen er langvarige luseoverskridelser, opplyser Mattilsynet i en melding.

Varslene gjelder disse tre anleggene:

  • 12209 Rønstad i Volda (Mowi Norway AS)
  • 13246 Voldnes i Herøy (Mowi Norway AS)
  • 35477 Makrellskjæret i Flatanger (Salmar Farming AS)

Selskapene har uttalerett før det eventuelt blir fattet vedtak.

Mattilsynet kan gi oppdrettere som har hatt langvarige eller alvorlige lakselusproblem midlertidig redusert produksjon, og denne perioden vil minimum gjelde for to år og dekker den neste produksjonssyklusen på lokaliteten.

Målet med virkemiddelet er å få oppdretterne til å tilpasse driften til smittepress, forebyggende tiltak og kapasitet for behandling og slakting.

Oppdrettere som får midlertidig redusert produksjon kan øke den igjen når de har vist at de har kontroll og klarer å holde seg under lakselusgrensen.

Her kan du se oversikt over lokaliteter som har fått varsel eller vedtak om midlertidig redusert produksjon på grunn av lakselusproblemer.