Etter at det ble argumentert sterkt fra partiledelsen om ikke å endre partiets politikk knyttet til olje og gassutvinning, gikk ledelsen på