– Skjer ikke det, er vi klare til å trappe opp fergeaksjonen, sier Joachim Orvik i fergefylket Møre og Romsdal.

Han er initiativtager til facebookgruppen «Protest mot økte fergetakster Møre og Romsdal». Gruppen ble dannet for halvannet år siden. Møre-gruppen har også fått en «søstergruppe» i fergefylket Nordland.

Ferjeaksjonen

Orvik sier at de nå har dannet en interesseorganisasjon: «Ferjeaksjonen Møre og Romsdal». Han er selv styremedlem i Ferjeaksjonen.

Foreløpig har gruppen holdt lav profil, ifølge Orvik.

– Men vi er klare til å trappe opp arbeidet for lavere fergepriser om ikke fergeforliket mellom opposisjonspartiene fra februar i år blir omsatt til praktisk politikk i revidert nasjonalbudsjett, sier han.

Revidert nasjonalbudsjett legges frem tirsdag 11. mai.

Joachim Orvik er initiativtaket til Facebookgruppen «Protest mot økte fergetakster Møre og Romsdal». Foto: Privat

– Nok er nok. Både vanlige folk og næringsliv rammes av høge fergepriser. Det er på kysten verdiskapningen skjer, og nå har vi store forventninger til at politikerne leverer. Men det kan selvsagt skje at det blir stor avstand mellom det de lover og det som gjøres. Det er jo valg i år, sier han.

Kamp om beste forslag

Innføring av el-ferger og ordningen med autopass har ført til at fergeprisene har økt med opptil 40 prosent på fergestrekninger langs hele kysten.

I vinter var det en kamp mellom Arbeiderpartiet, Frp og Senterpartiet om å gjøre noe med fergeprisene som har skutt i været og gjort store inngrep i lommeboka til blant andre pendlere.

Partiene strides om hvem som skal ha æren for å starte prosessen. Et viktig bidrag til å få fart på den politiske debatten om fergeprisene i vinter, var da Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran i januar kom med et valgløfte om en gradvis halvering av fergeprisene over fire år.

Halvering

Deretter kom Frp på banen og lovde halvering av billettprisene allerede i år og gratis ferger på sikt.

Senterpartiet leverte i 17. februar inn til Stortinget et såkalt representantforslag der partiet blant annet ville prioritere både gratis hurtigbåt og ferge for folk på steder uten fastlandsforbindelse og i utkantene.

Senterpartiet, Ap og Frp har sammen flertall på Stortinget og kunne derfor prøve å bli enig om et felles forslag for å få ned billettprisene.

Fergeforliket ble vedtatt i Stortinget 23. februar i år. Foto: Øyvind Elvsborg

Mandag 22. februar begynte de å diskutere saken. For å gjøre en lang historie kort, fikk de med seg SV og Rødt og forhandlet fram det såkalte fergeforliket som ble vedtatt i Stortinget dagen etter, tirsdag 23. februar.

Fergeforliket anmoder regjeringen om at de i revidert nasjonalbudsjett reduserer fergetakster allerede i år, samt at de kommer med en forpliktende plan for halvering av fergeprisene.

Fergeforliket

Her er fergeforliket slik det ble vedtatt i Stortinget 23. februar.

MDG stemte også for forliket i Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksveg- og fylkesvegsamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten.»

Sp fortsatte kampen

Det skal også nevnes at Sp sto ved sitt representantforslag, som også inkluderte reduserte billettpriser på hurtigbåter, fra 17. februar. Senterpartiet ville altså gå lenger enn fergeforliket de var med på i februar.

Men Sp sitt forslag ble nedstemt i Stortinget 22. april.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth sitter transport- og kommunikasjonskomiteen og er Senterpartiets samferdselspolitiske talsperson.

Siv Mossleth er Senterpartiets samferdselspolitiske talsperson. Foto: Privat

Mossleth sier at Sp er fornøyd med all den politiske oppmerksomhet samferdselen på kysten har fått.

– Vi syntes også det var bra at det ble en slags norgesmesterskap blant partiene i å overby hverandre med gode forslag, sier hun.

«Alle» jobber for kysten

Mossleth sier grunnen til det store politiske fokuset på fergeprisene er Senterpartiets politikk over tid.

– Vår kamp for gode tjenester nær der folk bor har vært viktig. Det har også mange av de andre partiene skjønt. Vi har i mange år blant annet jobbet med at noe må gjøres med ferge- og hurtigbåtprisene.

Hun tror at Senterpartiets framgang nok var en vekker for de andre partiene om å ta grep.

Senterpartipolitikeren sier at hun er spent på hvordan regjeringen følger opp anmodningen i fergeforliket når revidert nasjonalbudsjett legges fram på tirsdag.

– Jeg forventer at regjeringen har en god plan og at det allerede i år tas et solid jafs for å redusere billettprisene.

Løsrevet fra budsjettprosessen

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) fra Møre og Romsdal er leder for transport- og kommunikasjonskomiteen.

Orten sier at kampen for å få ned fergeprisene har vært uryddig.

– Den har skjedd utenom de ordinære budsjettprosessene. Parallelt med dette kom så Senterpartiet med sitt representantforslag.

Orten sier at Høyre også har villet gjøre noe med fergeprisene, men at det måtte håndteres enten i forbindelse med statsbudsjettet eller revidert nasjonalbudsjett.

Helge Orten er stortingsrepresentant for Høyre fra Møre og Romsdal og leder av transport- og kommunikasjonskomiteen. Foto: Stortinget

– Denne diskusjonen kan ikke løsrives fra budsjettarbeidet.

Autopass viktig

Orten sier at det er åpenbart viktig for folk og næringsliv på kysten at det gjøres noe med fergeprisene.

– Jeg kommer jo selv fra et fergefylke og har sett hvordan prisene har rammet folk og næringsliv på kysten.

Orten mener at kostnadene knyttet til ordningen med autopass nok har vært en viktig årsak til fergeopprøret.