– Det er åpenbart at konsekvensene av forslagene i kvotemeldingen ikke er utredet godt nok, når regjeringspartiene også fremmer forslag om at det som ikke er konsekvensutredet gjennom