Trygvason Fiskeri AS

I Bømlo er det startet et nytt aksjeselskap med 80.000 kroner i aksjekapital. Selskapet skal investere i aksjer og andre verdipapirer samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i selskaper med samme formål. Svein Atle Lønning er daglig leder og styrets leder. Ståle Lønning og Lars Eidesvik er styremedlemmer.

Spiny Seafoods AS

I Trondheim er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive produksjon og salg/eksport av pigghuder og kråkeboller tilvirket i akvakulturanlegg. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Lars-Arne Øvredal Boge som også er styreleder. Benjamin Hilmar Uteng Berntsen er nestleder.

Kristensen Kystfiske

I Alta har innehaver Erik Johan Kristensen startet et enkeltpersonforetak som skal drive fiske og fangst og alt som hører med dette.

Odd-Steinar Boltås AS

I Evenskjer i Tjeldsund har daglig leder og styreleder Odd- Steinar Boltås startet et nytt aksjeselskap som skal drive sjarkfiske og drive med snekkertjenester. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.