– Vi har klart oss greit, men har likevel valgt å gå for en