- Dette er en spennende ide som vi har videreutviklet og vi vil komme