– Alle prøver er ikke ferdig analysert, men det er liten grunn til tvil. Det fisket