Det har man aldri vært i nærheten av tidligere, uten at man eventuelt foretar vidløftige indeksreguleringer av historiske fangsttall og