Havforskningsinstituttets økosystemtokt i Barentshavet har gitt svar, og forskerne har konkludert med at bestanden av gytemoden lodde er på 545.000 tonn. Dette melder instituttet på sine hjemmesider. Om de 545.000 tonnene er langt over nedre grense på 200.000 tonn, kommer forskerne med en prognose