Det har lenge vært knyttet spenning til hvem som overtar driften av Løksfjordbruket på Rebbenesøy i Troms. Bjørn August Krane, bostyrer fra advokatkontoret Justitia i