Fiskeridirektoratet har nå offentliggjort trekningslisten for fartøy som får delta i fisket etter makrellstørje i 2020.

Rullering

Trekningen danner grunnlag for en rulleringsliste, og fartøyene som er blitt trukket ut får en opsjon på deltagelse i fisket etter makrellstørje i to år, opplyser direktoratet.

Det vil avhenge av størrelsen på den norske kvoten om disse to årene vil bli påfølgende eller ikke.

Vedtak om tillatelse eller avslag vil bli sendt til alle de påmeldte fartøyene i løpet av uke 13. Dersom det skulle vise seg at et fartøy som får tillatelse til å delta i fisket likevel ikke ønsker å delta, eller dersom fartøyet ikke oppfyller vilkårene for deltagelse i fisket, vil det neste fartøyet på listen få tilbud om å delta i fisket etter makrellstørje.

Linefartøyene

I fisket etter makrellstørje med line er det tre fartøy som får adgang til å delta i 2020. Hvert av fartøyene får en kvote på 6 tonn makrellstørje.

Fartøyene er som følger: (Fartøy trukket ut til å delta i fisket etter makrellstørje 2020 er i uthevet/kursiv skrift).

:

Uttrekningsnr

Fartøynavn

Registreringsnummer

Lengde

1

Pilen

M-16-SM

10,02

2

Fugløybuen

N-328-G

18,02

3

Rosøy

SF-25-S

10,62

4

Kari

TR-42-F

10,03

5

Ine Marie

F-77-G

10,96

6

Polar Atlantic

N-58-ME

32,45

7

Havbris

M-55-SM

7,98

8

Ann Sofie

Ø-123-H

14,96

9

Tare

Under bygging

12,46

Notfartøy over 40 meter

I fisket med not kunne to fartøy få adgang til å delta i 2020, men da det kun var ett fartøy påmeldt, er det dette fartøyet som får delta. Fartøyet får en kvote på 32 tonn makrellstørje.

Uttrekningsnr

Fartøynavn

Registreringsnummer

Lengde

1

Brennholm

H-1-BN

75,4


Fartøy under 40 meter

Som følge av at kun ett fartøy over 40 meter har meldt seg på, økes antall fartøy under 40 meter som fisker med not fra seks til syv. Hvert av disse fartøyene får en kvote på 32 tonn makrellstørje. De er som følger:

1

Albacore

SF-3-A

26,13

2

Vestbris

SF-50-G

30

3

Hillersøy

SF-246-A

36,5

4

Spjæringen

Ø-300-H

27,91

5

Bluefin

SF-12-F

34,79

6

Orfjord

M-58-AV

34,85

7

Sjarmør

SF-17-SU

36,34

8

Vesterhav

SF-1-A

38,55