Levendelagring skulle i utgangspunktet være en måte å «strekke» sesongen på, og målet har hele tiden