Nå har også Lerøy Seafood Group blitt stevnet av det amerikanske justisdepartementet.

Stevningen gjelder påstander om konkurransebegrensende samarbeid i laksemarkedet som også Mowi, Grieg Seafood og Salmar meldte om torsdag.

Hele saken startet med inspeksjoner foretatt av EUs konkurransemyndigheter i forbindelse med at det var iverksatt undersøkelser knyttet til påstander om konkurransebegrensende samarbeid i laksemarkedet i februar i år.

- Vi er nå gjort kjent med at også konkurranseavdelingen i det amerikanske justisdepartementet har åpnet etterforskning mot lakseindustrien, skriver Lerøy Seafood Group i en melding som ble sendt ut fredag.

I den forbindelse har Lerøy Seafood USA, inc., et selskap i Lerøy Seafood konsernet, i dag mottatt en stevning fra det amerikanske justisdepartementet, med anmodning om informasjon.

- Lerøy mener det ikke foreligger noe grunnlag for den etterforskning som er iverksatt. Det samme gjelder i forhold til de gruppesøksmål som er iverksatt i USA, som Lerøy anser som grunnløse, avslutter selskapet meldingen.