Havfisk landet 25.000 tonn fisk i løpet av første kvartal i år. Det er 4500 tonn mer enn tilsvarende periode i fjor. Av det totale fangstvolumet utgjorde torsk 12.500 tonn i første kvartal - en oppgang fra 8500 tonn samme periode i 2019. Det går frem av en børsmelding mandag.

Selskapet skriver at korona-situasjonen er krevende for alle, men at de løser det på en tilfredsstillende måte.

Høyere kostnader

«Lerøys produksjonsenheter i oppdrett, fiskerier og foredling vil gjennom salg nedstrøms og distribusjonsenheter gjøre hva de kan for å sikre at kunder har en tilfredsstillende nivå av tjenester», heter det.

Det bemerkes at de ulike restriksjonene som nå er innført gjør at konsernet venter å få høyere kostnader knyttet til salg og distribusjon.

Lerøy presenterer fullstendig rapport for første kvartal 2020 14. mai.