I lovendringene som foreslås legger regjeringen imidlertid mange føringer for hvordan forskriftene skal utformes. Flere av endringene som deler av fisker- og sjømatorganisasjonene