Havforskningsinstituttet melder at det endelige kvoterådet for reker i Skagerrak og Norskerenna for 2021 blir på 7166 tonn. Men - det foreløpige rådet for 2022 blir høyere enn det endelige rådet for 2021.

Lavere råd i 2021

– Da vi inkluderte de mest oppdaterte toktdataene fra januar 2021 pluss de reelle fangstdataene fra 2020 i bestandsmodellen, ble den gytemodne biomassen på starten av 2021 lavere enn det som ble lagt til grunn for et år siden da vi kom med det foreløpige kvoterådet for 2021.

Det forklarer Guldborg Søvik, bestandsansvarlig for dypvannsreke i Nordsjøen og Skagerrak, i en artikkel på instituttets nettsider.

Derfor blir det endelige kvoterådet for 2021 fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) 7166 tonn. Dette er 1587 tonn lavere enn kvoterådet for 2020.

Under føre-var

Den gytemodne biomassen, altså kjønnsmodne hunnreker, i Skagerrak og Norskerenna er fortsatt under ICES sin føre-var-grense på 9900 tonn, viser instituttet til. Derfor blir det også konservative kvoteråd.

– Gytebiomassen har ligget under føre-var-nivået de siste ti årene, med unntak av 2016. Det skyldes at rekrutteringen er mye lavere enn på 80-, 90- og 2000-tallet. 2013-kullet er den eneste virkelig gode årsklassen siden 2007, sier Søvik.

Selv om gytebiomassen er lav, er den likevel relativt stabil.

Det foreløpige kvoterådet for 2022 er 10.890 tonn.