Islandske fiskere hadde landet 396 tusen tonn fisk ved utgangen av mai til en verdi av 4 milliarder norske kroner. Dette er 16,5 prosent mindre fangst enn til samme tid i fjor, mens verdien er knappe syv prosent lavere. Svikten i kvantum er størst i de pelagiske