- Dersom vi ikke tar tak i slike saker så vil dette utvikle seg i negativ retning. Da får vi ei næring der det vil bli fritt fram å behandle utenlandske arbeidere som de vil, altså et todelt lønnsregime der de norske arbeiderne mottar mer i lønn enn sine utenlandske kolleger, sier inspektør og saksbehandler i Sjømannsforbundet, Erlend Hanssen til Fiskeribladet.

Bakgrunnen for saken er at Sjømannsforbundet har måttet gå inn i et tilfelle der en latvisk snøkrabbefisker kun fikk det halv i lønn, sammenlignet med sine norske kolleger.

For tilfellet med Ocean Venture er dessverre ikke enestående, ifølge Hanssen.

NEGATIV UTVIKLING: - Vi ser dessverre en negativ utvikling med et todelt lønnsregime i fiskerinæringen, sier inspektør Erlend Hanssen fra Sjømannsforbundet. Foto: Eskild Johansen

Kystflåten verst

- Nei, dessverre så ser vi en negativ utvikling på dette feltet. Og det er særlig i kystflåten vi merker den negative utviklingen. Den største flåten har gjerne sine ting mer på stell, sier Hanssen.

I en pressemelding fra Norsk Sjømannsforbund, sendt Fiskeribladet, skrives det at de har bistått en tidligere ansatt i Ocean Venture i forbindelse med at vedkommende har blitt diskriminert på lønn. Vedkommende kommer fra Latvia og hadde gjennom flere år et arbeidsforhold om bord i snøkrabbefartøyet «Prowess» eid av rederiet Ocean Venture i Bergen.

Sjømannsforbundet opplyser at vedkommende ikke ønsker ikke å stå frem med navn, da miljøet er lite og han frykter for å bli «svartelistet» og få problemer med å få seg jobb på andre snøkrabbefartøyer i fremtiden.

Ulovlig

Sjømannsforbundet viser til at den første tiden den ansatte jobbet om bord, skal han ha fått halv lønn av hva de norske kollegene fikk, for tilsvarende arbeid.

- Det siste året han jobbet om bord gikk han marginalt opp i lønn, men måtte fremdeles jobbe for en lønn betydelig lavere enn sine norske kollegaer, ifølge Sjømannsforbundet.

URYDDIG: Rederiets oppførsel i saken er uryddig, mener forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund Foto: NORSK SJØMANNSFORBUND

For cirka ett år siden slo Diskrimineringsnemda fast at denne typen lønnsdiskriminering er ulovlig.

Sjømannsforbundet opplyser at medlemmet tok kontakt med tidligere i høst for bistand i etterbetaling av lønn han hadde rett på.

«Etter gjentatte henvendelser til Ocean Venture AS som ikke ble besvart, så saksøkte Norsk Sjømannsforbund til slutt rederiet på vegne av vårt medlem», opplyser Sjømannsforbundet i pressemeldingen.

- Først da søksmålet var et faktum reagerte rederiet, og da ikke ved tilsvar til retten innen fristen, men med en direkte henvendelse til vårt medlem. En slik handling fra rederiets side er ikke bare uryddig, men vitner etter vårt syn om at rederiet fryktet konsekvensene av en rettslig avgjørelse i denne saken sier leder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen i meldingen.

AVSLUTTET: Advokat Svend Lerring uttaler seg på vegne av rederiet Ocean Venture AS. Han sier at rederiet anser saken som avsluttet. Foto: Ole Erik Klokeide

Rederiet: - Vi anser saken som avsluttet

Fiskeribladet har vært i kontakt med rederiet for kommentarer i saken og har sendt rederiet pressemeldingen fra Sjømannsforbundet.

I en epost skriver advokat Svend A. Lerring i Rasmusen & Boch, som representerer rederiet Ocean Venture AS, følgende:

«Rederiet har av forretningsmessige grunner inngått et forlik med det aktuelle besetningsmedlem. Rederiet har i den forbindelse ikke erkjent kravet. Vi registrerer Sjømannsforbundets tendensiøse fremstilling og vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at forbundet ikke er part i saken. For rederiets del var en av hovedgrunnene til å inngå forliket å bringe saken til en enkel avslutning. Man ønsker følgelig ikke å delta i en etterfølgende polemikk i pressen. Rederiet anser saken som avsluttet».

Følger tariff

Administrerende direktør, Audun Maråk, i Havfiskeflåtens Organisasjon, Fiskebåt, sier til Fiskeribladet at det aktuelle fartøyet ikke er tariffmedlem i Fiskebåt, men at han noterer at rederi og ansatt er kommet frem til et kompromiss, og at Sjømannsforbundet påpeker en negativ utvikling knyttet til arbeidsbetingelser i kystflåten, mens den havgående flåten har ting mer på stell.

- Fiskebåt legger til grunn at alle våre tariffmedlemmer følger tariffavtalene mellom Fiskebåt og sjømannsorganisasjonene, uttaler Maråk.

FORVENTER TING PÅ STELL: Audun Maråk, adm.dir i Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon. Foto: Marius Beck Dahle

Ikke norsk fiskerinæring verdig

I to prinsipielle avgjørelser fra Diskrimineringsnemda i 2019 fikk Sjømannsforbundet medhold i at det var ulovlig diskriminering å avlønne to polske fiskere lavere enn norske for samme arbeid. Det var første gang en slik sak har vært prøvd rettslig. Etter de to sakene har forbundet bistått flere utlendinger som har vært diskriminert på lønn.

– Avgjørelsene fra nemnda tror jeg var en vekker for enkelte rederier som har drevet useriøst og jeg legger til grunn at denne ulovlige praksisen opphører. Sjømannsforbundet vil uansett forfølge slike saker videre for våre medlemmer om de skulle oppstå i fremtiden, sier Hansen.

- Vi må få slutt på en slik praksis med lønnsdiskriminering som vi er kjent med har foregått i flere rederier. En slik måte å behandle kollegaer fra andre land på er ikke norsk fiskerinæring verdig. Dette gir næringen et omdømmeproblem og stiller oss i et svært uheldig lys internasjonalt dersom det ikke blir slutt på slik praksis, avslutter Hansen.