I perioden 16. -22. mars, var det totalt åtte prosent førre skipsanløp til norske hamner, enn perioden 2.-8. mars. Nedgangen utgjer 177 skipsanløp, opplyser Kystverket i ei pressemelding. I tala inngår alle seglasar som er pliktige til å melda informasjon om anløp i den nasjonale meldingsportalen SafeSeaNet Norway.