I morgen skal fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sammen med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, lansere et prosjekt i regi av FN for å kjempe fiskekriminialitet. Det melder regjeringen på sine nettsider. «Fiskerikriminalitet er et omfattende og komplekst problem. Særlig utviklingsland mister store ressurser