SALT og Nordlandsforskning foreslår gjennom prosjektet HAVPLAST 17 konkrete tiltak for å redusere plastforsøpling fra fiskeri og havbruk. Dette skriver FHF på sine nettsider. Tiltakene er basert på ny kunnskap om forekomst og opphav til marin plastforsøpling, og utarbeidet i samspill