Det skriver Kyst og Fjord.

Det var i behandlingen av Fiskarlagets kommentarer til reguleringene for 2021 at den omdiskuterte saken ble løftet av Einar Meløysund fra Nordland.

Ifølge Kyst og Fjord stemte representantene fra de nordnorske lagene for at åpen gruppes torskekvote skal belastes totalkvoten, før fordeling mellom hav og kyst, slik Stortinget vedtok gjennom kvotemeldinga.

Spleiselag

Tanken bak denne endringen var blant annet at alle flåtegrupper skulle bidra med torsk til åpen gruppe, ikke bare kystflåten. Dette skapte støy i næringa, blant annet på grunn av en kompensasjon til trålgruppen, foreslått av departementet, for «kvotetapet» de ville blitt påført med et slikt grep.

Regjeringen gikk imidlertid før jul inn for å beholde fordelinga som før, ved at åpen gruppe får sin gruppekvote fra kystflåtens andel av totalkvota.

Samlet debatt

Fiskarlaget har vært kritisk til at Stortinget med kvotemeldingen gikk bort fra trålstigen og en fordelingsnøkkel som har bidratt til ro og stabilitet i fiskerinæringa over mange år. Leder i Fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen, sier til avisa at det nå legges opp til en ny fordelingsdebatt mellom flåtegruppene. Som forklaring på landsstyrets vedtak, sier han at de ønsker å ta denne debatten under ett, både for torsk og pelagisk sektor.

– Noen hadde forventninger om at den skulle tas av toppen, mens andre har forventet noe annet. Historien har vist oss at når det gjelder fordelingen av fiskeressurser, så må vi ha tid for å gjøre gode vedtak. Da vi starta diskusjonen om kvotemeldinga oppfattet jeg at det var enighet om at vi måtte huske at det er to sektorer; både pelagisk og hvitfisk. Det mener jeg vi av og til glemmer i slike diskusjoner. Og mener vi må se på helheten frem mot landsmøtet for å få et godt vedtak, sier Ingebrigten til avisa.