– Vi håper landsstyret raskt retter opp det som har gått galt i denne saken, og gjør det skikkelig, som styrelederen selv sier. Vi har for lengst fått reaksjoner fra våre medlemmer,