– Vi mener vi har et legitimt poeng i å ta opp torskefordelingen. Det er lenge siden