Sonetilgang og markedstilgang sto sentralt på Fiskebåt Vest sitt årsmøte fredag, som er en avdeling under forbundet Fiskebåt, en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for den norske