Stein Are Ludvigsen I Vega har innehaver Stein Are Ludvigsen startet et enkeltpersonforetak som skal drive hav- og kystfiske. Ocean Labs AS I Båtstø i Asker er det startet et nytt aksjeselskap som skal utvikle el-hybridbåter og løsninger. Typiske bruksområder er maritim undersøkelse, overvåkning,