Cermaq Norway meldte mandag om rømming på lokaliteten Husfjord i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark, opplyser Fiskeridirektoratet i en melding. En av merdene var deformert og det var oppdaget et større hull i en av nøtene etter uvær. Fisken i merden er 1–2 kg i størrelse.

Selskapet har utbedret hullet og har startet arbeidet med å sikre anlegget. Det har vært utfordrende værforhold på stedet. Selskapet har fått 27 oppdrettslaks i gjenfangstgarn i dag.

Fiskeridirektoratet planlegger tilsyn på lokaliteten opplyses det i meldingen..

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet at publikum melder inn tips om fangst av rømt oppdrettsfisk til sin døgnåpne vaktsentral.