Nærings og fiskeridepartementet har invitert Norsk Industri, Kystrederiene, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene til møtet for å diskutere lakserømminger.

Det var i begynnelsen av september at det ble kjent at oppdretterne må på teppet hos fiskeriministeren etter en rekke lakserømminger i sommer. Det så langt i år har vært 27 hendelser med bekreftet rømming, noe som utgjør 10.473 laks på rømmen per 1. oktober.

Miljøutfordring

- Rømming og fiskevelferd er av de viktige miljøutfordringene for havbruksnæringa. Det er i alle oppdretternes sin interesse at det rømmer færrest mulig fisk, og at fisken er sunn og har det godt. Jeg har derfor invitert næringa til et møte for å diskutere hvordan man kan bli enda bedre på disse områdene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, i en pressemelding sendt ut av NFD.

Dels digitalt møte

Kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet Halvard Wensel opplyser til IntraFish at møtet vil foregå dels digitalt, grunnet koronatiltak.

– Så det vil være mulig for dem som ikke befinner seg i Oslo å delta digitalt på møtet, sier Wensel.

– Møtet kommer til å vare fra klokken 13.00 til 15.00 mandag 5. oktober. Det vil også organiseres i to bolker. Første bolk kommer til å omhandle lakserømninger, mens andre bolken av møtet kommer til å omhandle fiskevelferd.

Wensel legger til at aktørene som er invitert til møtet vil holde innlegg om problemstillingene, etter en innledning fra Fiskeri- og sjømatministeren Odd Emil Ingebrigtsen (H).

– Det vil være mulig å logge seg på dette møtet digitalt, også for media. Det vil være noen som deltar fysisk også.

Les også: