Kunnskapen vi har tilegnet oss rundt lakseoppdrett i Norge, må kunne bidra til fremveksten av oppdrett av andre arter, ikke bare i Norge men også andre steder i verden,