Som Fiskeribladet tidligere har omtalt, skal Stortinget i høst ta stilling til om det skal utredes en ny ordning som åpner for utleie av