Tirsdag ble det klart at regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021.

6-8 millioner årlig

Avgiften settes til 40 øre per kg produsert fisk. Det vil gi om lag 500 millioner kroner årlig i økte inntekter til kommunesektoren fra og med 2022. Det foreslås ingen overskuddsbasert grunnrenteskatt. Braanaas sier forslaget betyr 6–8 millioner kroner i økte kostnader i året for Firda Seafood, som ellers kunne gått til investeringer i nye arbeidsplasser.

Tilfalle vertskommunene

– I den grad særskatt skal innføres så bør mesteparten tilfalle vertskommunene.