Nylig la Stein Lier-Hansen, fra Norsk Industri, frem deler av veikartet som