Fabrikken som åpnet for ett år siden, er lokalisert i de tidligere lokalene til den nedlagte Insula-bedriften MaxMat i Bodø. – Etter at