Forrige uke var det en nedgang i lakseeksporten på 3 prosent målt i rund vekt til 22.883 tonn. Prisen går også ned. Det går fram av en pressemelding fra Norges Sjømatråd torsdag morgen.

Koronaeffekt

Eksporten av fersk laks til Kina falt med 97 prosent forrige uke til 15 tonn sammenlignet med samme uke i fjor. Sammenlignet med uke 24 i år var nedgangen på 94 prosent.

- Det kraftige fallet i ukeseksporten av laks til Kina må sees i lys av siste tids utvikling av Covid-19 i Beijing og effekter dette har hatt for handelen med og etterspørselen av laks. Kinesiske myndigheter slo i forrige uke fast at laks ikke er smittekilden for utbruddene og vi kan på den måten si at situasjonen er mer avklart. Det er samtidig for tidlig å si noe om hvilke effekter det nye utbruddet av Covid-19 vil ha for etterspørselen etter fersk laks fremover, sier Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina, Victoria Braathen, i pressemeldingen.

- Når situasjonen etter hvert normaliserer seg, har vi stor tro på det kinesiske sjømatmarkedet og videre potensial for norsk laks, sier Braathen.

Nedgang totalt sett

Hittil i år har Norge eksportert 9.958 tonn fersk laks til Kina. Det er en nedgang på 13 prosent fra samme periode i fjor.

Lakseeksporten ned 3 prosent forrige uke

Forrige uke var det en nedgang i lakseeksporten på 3 prosent målt i rund vekt* til 22.883 tonn. Eksporten av fersk hel laks til Asia falt med 38 prosent forrige uke til 1 619 tonn, mens eksporten av fersk hel laks til EU gikk ned med 1 prosent til 14 148 tonn fra samme uke i fjor.

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var forrige uke på 61,90 kr per kilo. Det er en nedgang på 5 prosent fra samme uke i fjor. Eksportprisen til EU målt i euro var 13 prosent lavere forrige uke, 5,65 euro per kilo.

- Vi ser at når prisen faller går det høyere volumer til videreforedlingsmarkeder som for eksempel Polen og Litauen. Forrige uke økte eksporten av fersk hel laks til Polen med 24 prosent til 3 483 tonn og 5 prosent til Litauen til 581 tonn, sier Paul Aandahl, Sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Asia ned 25 prosent på laks

- Det har vært en svakere utvikling i lakseeksporten til Asia siden uke 23, som må ses i sammenheng med den sterke prisøkningen for stor laks og den siste tids utvikling av Covid-19 i Beijing. Eksporten av fersk laks til Asia har gått ned med 23 prosent de siste tre ukene. I samme periode har eksporten til EU økt med 1,5 prosent. Eksportandelen til EU var forrige uke på 80 prosent, mot 75 prosent for samme uke i fjor. Lakseeksporten falt til alle markeder i Asia forrige uke, med unntak av Sør-Korea, sier Aandahl.