– Fiskehelseutfordringene i oppdrettsnæringen er betydelige, sier fagdirektør Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet i Fiskehelserapporten 2017 som ble offentliggjort torsdag ettermiddag.

Les hele rapporten her.

Dyrt svinn

53 millioner oppdrettslaks døde i merdene i fjor. Med en normal slaktevekt på 4,5 kilo og dagens kilopris på 55 kroner, betyr dette at oppdretterne i fjor gikk glipp av inntekter på over 13 milliarder kroner. 

Med en slaktepris på 60 kroner kiloet var svinnet på 14,3 milliarder kroner. Svinnet er, målt i antall laks, like stort som i 2016.