Det var i årsmøtetalen på Fiskebåt sitt årsmøte torsdag styrelederen inviterte til et samarbeid på en felles plattform med Sjømat Norge, Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund.