BT skriver at Kystverket, etter en ny vurdering, konkluderer med at Fedje-ubåten U-864 bør dekkes til med en fylling av grus og stein. Ny vurdering Fiskeribladet skrev i august at Samferdselsdepartementet beordret Kystverket til å ta en ny vurdering på risiko og muligheter for å