Ingeniørselskapet Rambøll ble i januar i år hyret inn for å lage en ekstern vurdering om den tyske ubåten U-864 ved Fedje. U-864 hadde 70 tonn kvikksølv, ammunisjon og torpedoer om bord. Ekspertene konkluderer med at heving av ubåten og den livsfarlige lasten er fullt mulig og bør vurderes på nytt.

Ny teknologi

Rambøll fikk oppdraget om å finne ut om det er kommet ny informasjon eller teknologi som tilsier en endret miljørisikovurdering av heving av hele eller deler av lasten, sammenlignet med en tildekking.