Ingeniørselskapet Rambøll ble i januar i år hyret inn for å lage en ekstern vurdering om den tyske ubåten U-864